Trupputbildningskurs - ungdomsverksamhet

Kurskod: C 19718


Kursens syfte

Detta är en kurs för dig som har inriktning att bli instruktör och verka inom ungdomsverksamheten.

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på grunderna i instruktörsrollen med särskild inriktning mot ungdomsverksamheten. Särskilt berörs ungdomars inlärning samt ungdomsverksamhetens bestämmelser.

Tyngdpunkten ligger på att ge dig grunderna inför kommande instruktörsutbildning genom att bl a få grunderna i trupputbildning så som övningsplanering, utbildningsmetoder, förberedelser, genomförande och avslut av en lektion.

Kursen är intensiv och har stort timuttag.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år samt genomfört militär grundutbildning.
Du ska även bedömts lämplig av eget förbund och ha förutsättningar till kommande instruktörsutbildningar.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
09-10 2017-03-01--2017-03-08 Camp Ånn, Östersund  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2016-12-15.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-21 kl. 13:54 av Reneé Björnö.