Instruktörskurs Kurschef Fortsättningsutbildning

Kursens syfte

Den studerande skall utveckla sin förmåga att verka som kurschef.

Kursens mål

Denna kurs är under förändring mht kurschefsrollens utveckling. Nästa kurs planeras till våren 2017. 

 

Kursbeskrivning

Målgrupp
Kurschefer inom Frivilliga försvarsorganisationer.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen genomförs i seminarieform där erfarenhetsutbytet och elevmedverkan är den huvudsakliga metoden för inlärning och utveckling.

Särskilda förkunskaper

Eleven ska efter genomförd Instruktörskurs Kurschef ha verkat som sådan vid ett flertal tillfällen.Eleven ska av egen organisation anses lämplig att fortsätta som kurschef inom egen tjänstegren/eget ämnesområde.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
743 2017-10-27--2017-10-29   Halmstad  

För mer information om kursen samt ansökan se www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-20 kl. 09:38 av FVRF.