Instruktörskurs Kurschef (IK KC)

Kurskod: G19505


Kursens syfte

Den studerande skall med stöd av Försvarsmakten kunna vara kurschef för en kurs inom egen tjänstegren/eget ämnesområde.

Kursens mål

Efter kursen skall den studerande kunna:

  • redogöra för den långsiktiga planerings- o budgeteringsprocess (verksamhetsprocessen) som genererar de frivilliga försvarsorganisationernas utbildningsuppdrag samt beskriva förmånerna i samband med kurs.
  • genomföra kurschefens åtgärder inför kurs
  • beskriva och förstå på vilket sätt Försvarsmakten och egen frivillig försvarsorganisation kan stödja kurschefen i samband med genomförandet av en kurs.
  • utnyttja de viktigaste styrdokumenten som används i samband med planering och genomförandet av kurs.
  • genomföra administrativt för- och efterarbete inför och efter en kurs
  • genomföra dialog med stödjande enhet inom Försvarsmakten inom ramen för förberedelser inför en kurs.
  • göra en riskanalys inför, under och efter en kurs.
  • ha förståelse för vad en kurschef måste tänka på då Försvarsmaktens utbildningsanordningar, övnings- o skjutfält etc. skall användas
  • redogöra för Försvarsmaktens värdegrund samt vikten av att kurschefen och instruktörer utgör ett föredöme.

Kursbeskrivning

Målgrupp
Av frivilligorganistion utsedd frivilliginstruktör som bedöms lämplig att utbilda till kurschef.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen genomförs med en röd tråd från uppdragsförslag, planering, budgetering, förberedelser, genomförande till efterarbete.
Kursen genomförs med en blandning av olika metoder (föreläsningar, grupparbeten, rollspel och studiebesök).

Särskilda förkunskaper

Eleven ska ha god erfarenhet av att verka i instruktörsrollen, och av egen organisation anses lämplig för vidareutbildning till kurschef.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
740-741 2017-10-04--2017-10-13 Halmstad  
       

För mer information om kursen samt ansökan se : www.fvrf.se

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:14 av FVRF.