Övningsledare (utbsäk)

Kurskod: G19307


Kursens syfte

Att kunna verka som övningsledare.

Kursens mål

Kursen är under utveckling och återkommer under hösten 2016.

Kursbeskrivning

Målgrupp
Inom frivillig försvarsorganisation och försvarsmakten godkända instruktörer.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen innehåller inledningsvis repetition avseende FM Värdegrund, FM Pedagogisk grundsyn, Verksamhetssäkerhet och Fysiskt stridsvärde. Genomförandet präglas därefter av ett flertal allmänna uppgiftsställningar som analyseras och efterhand redovisas. I slutet på kursen prövas elevens förmåga att lösa tilldelad uppgift.

Särskilda förkunskaper

Eleven skall ha goda kunskaper avseende övningsplanerig och planskrivning samt ha genomfört instruktörsutbildning med godkänt resultat. Eleven skall bedömas som lämplig.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
745 2017-11-10 --2017-11-12   Luleå  

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:17 av FVRF.