Grundkurs befälsföring för gruppbefäl

Kursbeskrivning

Grundkurs befälsföring för gruppbefäl är en grundkurs för dig som har ett militärt avtal och är, eller ska bli, placerad som gruppchef. Den lämpar sig även för dig som utbildar dig till instruktör inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger dig grunderna i truppföring. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar i såväl lektionssal som ute i fält. I utbildningen ingår bland annat att reflektera över egen och andras befälsföring, träna att ge och ta order, praktiskt befälsföring i grupp, återkoppling samt sammanhanget befälsföring - chefskap -ledarskap.

Målsättningen är att du efter genomförd utbildning ska:

  • kunna redogöra för begreppen befälsrätt och förmanskap samt hur begreppen befälsföring, chefskap och ledarskap förhåller sig till varandra
  • kunna redogöra för faktorer som påverkar samarbete och uppgiftslösande i en grupp
  • kunna redogöra för ledarstilsmodellen (UL) och reflektera över sitt eget ledarskap i förhållande till denna
  • kunna ge och ta emot en order samt använda ett generellt tillvägagångssätt från uppgift till resultat
  • med handledning kunna föra befäl i en grupp i lösandet av stridsuppgifter¹ under formella situationer med begränsad komplexitet

Särskilda förkunskaper

Skriftligt intyg från närmaste militära chef att du har eller är på väg mot befattningen gruppchef alternativt från FFO på central nivå för dig som är eller ska bli instruktör.

Arrangör

Svenska Lottakåren

v30-31 2017-07-28--08-07 Karlskrona  

 

Sista anmälningsdag 4 juni. Du söker utbildningen via www.svenskalottakaren.se Även du som inte är lotta kan söka direkt via Svenska Lottakårens webbsida. Din ansökan skickas därefter till din organsiation för att bestyrkas.

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-10 kl. 15:53 av SLK.