Ledarskapskonferens

Kursbeskrivning

Du utvecklar dig i rollen som instruktör genom att få en fördjupad förståelse för hur värderingar och normer påverkan våra handlingar. Som ledare i Försvarsmakten, t ex i rollen som instruktör, förväntas du ha ett utvecklande ledarskap förankrat i värderingar och självkännedom.

Under dagen får du djupare kunskap om betydelsen av värderingar för ett starkt utvecklande ledarskap i rollen som instruktör. För att kunna skapa en trygg lärandemiljö behöver du som instruktör reflektera över ditt ledarskap och ditt beteende.

Dagen kommer genomföras i tre olika pass:

Fredrik Nordenmark, jobbar med värdegrund och organisationskultur på Försvarsmaktens ledningsstab. Passet handlar om vikten av ett värdegrundsarbete för att skapa den kultur vi vill ha t ex i ett arbetslag under en frivilligutbildning. Lyssna på Fredrik i Lottapodden.

Peter Svensson, grundare till Huskurage, projektledare för Juventas bröder och HeForShe-ambassadör. Passet handlar om vad normer är och vikten av att identifiera och prata om dem. Lyssna på Peter i Lottapodden.

Sofia Hedberg, utbildningsofficer på LedSS/UtbA/Utbsekt. Passet handlar om utvecklande ledarskap.

Särskilda förkunskaper

För dig som är utbildad instruktör för Försvarsmakten.

Arrangör

Svenska Lottakåren

Vecka Datum Plats Information
36 2017-09-02 Stockholm  

Sista anmälningsdag 25 juni. Du söker utbildningen via www.svenskalottakaren.se Även du som inte är lotta kan söka direkt via Svenska Lottakårens webbsida. Din ansökan skickas därefter till din organsiation för att bestyrkas.

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-10 kl. 15:47 av SLK.