Utvecklande Ledarskap (UL)

Kursbeskrivning

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska utveckla sitt ledarskap och därigenom utveckla medarbetarna för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Deltagarna får 360-graders feedback av sina medarbetare på sitt eget ledarskap genom de svar de erhålligt från sina bedömare och sin egen självskattning. Dessa formulär måste vara ifyllda och inskickade till FHS i god tid innan kursens start.

I kursen ingår även att utveckla en egen plan för utveckling av sitt personliga ledarskap baserat på ledarskapsmodellen, feedback och personliga mål.

Därpå följer eget arbete med den personliga utvecklingsplanen under cirka två månader. Kursen avslutas med en fördjupningsdag med fördjupade teorier och revidering av utvecklingsplanen. Kursen är inte avslutad förrän fördjupningsdagen är gjord.

Särskilda förkunskaper

Du ska vara placerad på en chefsbefattning eller vara verksam som instruktör.

Arrangör

Svenska Lottakåren

Vecka Datum Plats Information
6 2017-02-10 — 2017-02-12 Älvkarleö + 2017-04-08
39 2017-09-29 — 2017-10-01 Älvkarleö + en dag i jan 2018

Du söker utbildningen via egen organisation. Du som är lotta ansöker lättast via www.svenskalottakaren.se

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-10 kl. 15:53 av SLK.