Befattningsutbildning

Befattningsutbildning mot någon av Sjövärnskårens befattningar i det marina Hemvärnet. Exempelvis båtförare, motorman, båtchef m.m.

Läs mer på Sjövärnskårens hemsida: www.sjovarnskaren.se

Beskrivning