Kompletteringsutbildning

Kompletteringsutbildning som krävs för olika befattningar i det marina Hemvärnet eller för Sjövärnskårens instruktörer och funktionärer.

Läs mer på Sjövärnskårens hemsida: www.sjovarnskaren.se

Foto: mediaportal.forsvasmakten.se
Beskrivning