Patrullhundsinstruktör (PHI)

Foto: Bo Eriksson
Foto: Bo Eriksson

Kursens syfte

Kunna tjänstgöra som instruktör vid patrullhundskurs.

Kursens mål

God förmåga som instruktör vid patrullhundkurs.

Nivån på den förmåga som förväntas vara uppnådd efter genomförd utbildning, är beskriven utifrån en situation/miljö där eleven agerar som instruktör vid utbildning av patrullhund:

  • Utbilda patrullhundar/ekipage till Försvarsmaktens förband
  • Kunna utföra och bedöma inträdesprov

Kursbeskrivning

  • Etologi
  • Patrullhundsdressyr
  • Försvarskunskap
  • Stridsteknik
  • Kursadministration

Särskilda förkunskaper

Alla elever skall ha god dressyrkännedom samt ha utbildat egen patrullhund eller besitta motsvarande kunskaper.

Arrangör

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vecka Datum Plats Information
27-28 2016-07-03--2016-07-16 Marma  

Sidan publicerad/ändrad 2015-12-18 kl. 16:28 av SBK.