Utbildning för Instruktör frivilligutbildning / instruktörskurs tillämpad ( IK-T)

Kurskod: B 17506


Foto: Bo Eriksson
Foto: Bo Eriksson

Kursens syfte

Praktikskede för blivande frivilliginstruktör.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning skall eleven ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att tjänstgöra som instruktör vid central och regional utbildning av frivilligpersonal inom egen tjänstegren.

Kursbeskrivning

Kurs för blivande frivilliginstruktörer.

Kursens innehåll:
Elev deltar som instruktör under handledning i tilldelad kurs vid SBK:s Hundtjänstskola.
Elev genomför lektioner för kurser HTU och HBU vid Hundtjänstskolan.
Handledning
Grupparbeten
Lektioner

Särskilda förkunskaper

Genomfört Instruktörskurs Teori (IK 1-2) med betyg G

Arrangör

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vecka Datum Plats Information
27-28 2016-07-03--2016-07-16 Marma  

Sidan publicerad/ändrad 2015-12-18 kl. 16:29 av SBK.