Provledarutbildning

Kurskod: 17506


Foto: Bo Eriksson
Foto: Bo Eriksson

Kursens syfte

Att kunna planera, leda, genomföra samt följa upp certifikatprov för patrullhundar.

Kursens mål

Efter genomförd och godkänd utbildning skall eleven ha den kunskap och färdighet som krävs för god förmåga som provledare vid certifikatprov för patrullhund.

Kursbeskrivning

  • Regler och anvisningar för certifikatprov
  • Uppläggning och genomförande av prov och planering före prov
  • Försvarskunskap
  • Kursadministration

Särskilda förkunskaper

Genomgått utbildning till hundbefäl (GB2) eller patrullhundsinstruktör (PHI) med godkänt betyg (G).

Arrangör

Svenska Brukshundklubben (SBK)

Vecka Datum Plats Information
Ej fastställd   Ej fastställd  

Sidan publicerad/ändrad 2015-06-09 kl. 20:47 av Anna.