Sjukvårdsutbildning - grundkurs 2

Kurskod: C 11203


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens inom försvarsmedicin så att du kan ta befattning som sjukvårdare i hemvärnet.

Du lär dig rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Utbildningen gör även dig väl lämpad att göra en insats vid olyckor i fredstid.

Kursens mål

Din huvudsakliga uppgift som sjukvårdare i Försvarsmakten är att hjälpa legitimerad sjukvårdspersonal att behandla skadade och sjuka. Du ska kunna göra ett första akut omhändertagande själv men arbetar oftast tillsammans med andra. I sjukvårdsgruppen igår vanligtvis en sjuksköterska, förare och flera sjukvårdare.

Efter genomförd och godkänd utbildning sker krigsplacering i hemvärnsförband som sjukvårdare.

Sjukvårdare inom hemvärnet är beväpnade med pistol.

Kursbeskrivning

Grundutbildningen består av totalt 160 timmar uppdelat vid två
utbildningstillfällen - GK 1Foto: Försvarsutbildarna (grundkurs del 1) och GK 2 (grundkurs del 2).

Utbildningen innehåller bland annat krigets skador, hur man stoppar blödningar och lägger förband. Du får även utbildning i att använda syrgasutrustning, smärtlindring och att möta en människa i kris. Kursen består av såväl teoretiska pass som praktiska övningar och dina kunskaper testas efter varje avslutat kursmoment.

Vid sidan av den medicinska utbildningen får du även utbildning i fälthygien, folkrätt och en grundläggande totalförsvarsutbildning.

Innehåll:

- att agera inom hemvärnsförband
- specifika uppgifter som hemvärnssjukvårdare
- att arbeta tillsammans i en sjukvårdsgrupp

Omfattning:

Utbildningen genomförs vid två tillfällen om vardera nio dagar, totalt 160 timmar. Båda kurserna ska genomföras inom en 18-månadersperiod. För att upprätthålla kunskaper och beredskap är hemvärnssjukvådare skyldiga att öva KFÖ-systemet med 4 dygn per år.

Utbildningsstege för hemvärnssjukvårdare

Nedan finns en grafisk bild med beskrivning över utbildningsgången för hemvärnssjukvårdare. Klicka på bilden för att få upp den i större format.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som hemvärnssjukvårdare.

Särskilda förkunskaper

Du ska:
* ha genomfört militär grundutbildning (minst GU-F) samt Sjukvårdsutbildning - grundkurs 1 med godkänt resultat
* ha ett utbildningsavtal med ditt förband med placering som sjukvårdare
* ha fyllt 18 år
* vara svensk medborgare
* vara medlem i en frivillig försvarsorganisation
* vara i god fysisk och psykisk form

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
12-13 2018-03-20--2018-03-28 Camp Ånn, Östersund  
26-27 2018-06-26--2018-07-05 Tylebäck kursgård, Halmstad  
32-34 2018-08-11--2018-08-20 Fårö kursgård, Gotland  
34-36 2018-08-25--2018-09-03 Fårö kursgård, Gotland  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 9 veckor före kursstart.

Blanketten kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i. Efter kontroll av medlemskap skickar de ansökan vidare till Försvarsutbildarna.

Antagningsbesked skickas ut senast 6 veckor före kursstart.

Sidan publicerad/ändrad 2017-12-13 kl. 15:38 av Reneé Björnö.