Grundkurs Personaltjänst

Kurskod: MAHGK 2011276


Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter i personaltjänstarbetet i en bataljonsstab.

Målet med kursen är att ge eleven grundläggande kunskaper i personaltjänstens mål, metoder och indelning.

Målet är också att ge eleven färdigheter att kunna tjänstgöra i befattning enligt bemanningsuppdraget och kunna handlägga ärenden i en bataljonsstab.

Kursbeskrivning

Kursen är steg 1 i utbildningsstegen för Personalvårdsbefäl och Chefen Sektion 1.

Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teoretisk utbildning och av praktiska övningar inom personaltjänsten. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar sju (7) dagar inklusive in- och utryckningsdagar. Den innehåller följande ämnesområden:

  • Stabstjänst (order för personaltjänsten)
  • Personalledning
  • Persondatahantering
  • Personell uthållighet
  • Personalvård
  • Gravtjänst
  • Fångtjänst
  • Juridik
  • FM Värdegrund

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som skall handlägga personaltjänstärenden i bataljonsstab.

Särskilda förkunskaper

Kursen är en grundläggande utbildning och kräver inga förkunskaper i ämnet.
Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.
Deltagare skall vara svensk medborgare, fullt frisk och med god fysik.
Ansökan skall vara tillstyrkt av den egna organisationen.

Arrangör

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

Vecka Datum Plats Sista anmälan
18-19 2017-05-07--2017-05-13 LSS Uppsala 2017-03-01

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-18 kl. 09:12 av Anna Karlsson.