Grundkurs Personalbefäl C S1

Kurskod: MAHGK 2059106


Kursens syfte

Syftet med kursen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter i personaltjänstarbetet i en bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven ha en sådan kunskaps- och färdighetsnivå att han/hon kan leda personaltjänstärenden i bataljonsstab.

Efter kursen skall eleven kunna tjänstgöra som C S1 enligt bemanningsuppdraget.

Kursbeskrivning

Utbildningen genomförs jml FM pedagogiska grundsyn och präglas av teori och praktiska övningar inom personaltjänsten. Utbildningen är en grundläggande utbildning och omfattar fem (5) dagar inklusive in- och utryckningsdagar.
Kursen innehåller följande ämnesområden:

  • Stabstjänst (order för personaltjänsten)
  • Personalledning
  • Persondatahantering
  • Personalutveckling
  • Samtalsteknik
  • Krisstöd
  • Press- och informationstjänst
  • FM Värdegrund

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som skall leda personaltjänstärenden i bataljonsstab.
Kursen vänder sig även till den som har behov av en fördjupad kunskap om personaltjänst.

Särskilda förkunskaper

Elev skall vara svensk medborgare, fullt frisk och med god fysik.
Elev skall ha genomgått GK Personaltjänst.
Ansökan skall vara tillstyrkt av den egna organisationen.
Kursen kräver vissa förstudier av reglementen.

Arrangör

Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)

Vecka Datum Plats Sista anmälan
42-42 2017-10-22--2017-10-28 LSS Uppsala 2017-08-01

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-18 kl. 09:10 av Anna Karlsson.