Fältartist - fördjupningskurs

Kurskod: C17363


Kursens syfte

Syftet med kursen är att fortbilda och uppdatera dig som redan har en grundläggande kompetens som fältartist. Kursen ska höja nivån på din kompetens när det gäller tjänstgöring i nationella och internationella fältartistuppdrag.

Kursens mål

Du ska efter kursen ha:

  • en fördjupad förståelse för de speciella förutsättningar som råder vid fältartisteri. Det innebär bland annat att du ska ha lärt dig att sätta ihop föreställningar med mycket kort förberedelsetid.
  • tillgodogjort dig fördjupad kunskap om hur man ”rör sig och för sig” i uniform och kunna hantera din egen utrustning.
  • fått grundläggande kunskaper i informationstjänst.
  • fördjupade kunskaper i hur du använder ett ”första förband”, utför hjärt-lung-räddning och vara bekant med LABCDE-systemet.
  • fått bekanta dig med begreppet ”psykiska reaktioner”.
  • fått kännedom om vad det innebär att vara ”fältregissör”, det vill säga ledare för en fältartistgrupp.

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker utbildning i de ”gröna” bitarna. Det vill säga sjukvård, folkrätt, vapen- och materielutbildning.

På eftermiddagarna repeteras det. På kvällarna framför man resultatet av vad man repat ihop.

Särskilda förkunskaper

Du ska vara professionell utövare i underhållsbranschen samt vara medlem i Försvarets Fältartister.
Betald medlemsavgift är ett krav.
Du ska ha genomfört Fältartist - grundkurs med godkänt resultat.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet // Försvarets Fältartister

Vecka Datum Plats Information
02 2018-01-07--2018-01-13 Camp Ånn, Östersund  
32 2018-08-05--2018-08-11 Falsterbo kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-07..

Ansökan till kurs kan endast göras med Fältartisternas egen ansökningsblankett.

Blanketten finns för nedladdning på Fältartisternas hemsida: www.faltartisterna.se

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-09 kl. 14:28 av Reneé Björnö.