Fältartist - grundkurs

Kurskod: C17162


Foto: Försvarets Fältartister

Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig grundlagd kompetens för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag, framförallt nationellt.

Kursens mål

Du ska efter kursen ha:

  • en grundläggande förståelse för de speciella förutsättningar som råder vid fältartisteri. Det innebär bland annat att du ska ha lärt dig att sätta ihop föreställningar med mycket kort förberedelsetid.
  • tillgodogjort dig fördjupad kunskap om hur man ”rör sig och för sig” i uniform och kunna hantera din egen utrustning.
  • fått bekanta dig med, och odlat en avslappnad relation till vapnet Ak5.
  • grundläggande kunskaper i hur man använder ett ”första förband”, utför hjärt-lung-räddning och vara bekant med LABCDE-systemet.
  • fått en grundläggande förståelse för vårt försvars uppgifter samt den egna rollen inom insatsorganisationen.
  • fått en genomgång av Försvarsmaktens Värdegrund.

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker utbildning i de ”gröna” bitarna. Det vill säga sjukvård, folkrätt, vapen- och materielutbildning.

På eftermiddagarna repeteras det. På kvällarna framför man resultatet av vad man repat ihop.

Särskilda förkunskaper

Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranschen samt vara medlem i Försvarets Fältartister.
Betald medlemsavgift är ett krav.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet // Försvarets Fältartister

Vecka Datum Plats Information
02 2018-01-07--2018-01-13 Camp Ånn, Östersund  
32 2018-08-05--2018-08-11 Falsterbo kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-07.

Ansökan till kurs kan endast göras med Fältartisternas egen ansökningsblankett.

Blanketten finns för nedladdning på Fältartisternas hemsida: www.faltartisterna.se

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-09 kl. 14:26 av Reneé Björnö.