Fältartist - repetitionskurs

Kurskod: C17402


Kursens syfte

Kursen syftar till att du repeterar dina kunskaper från grund- och fördjupningskursen för att kunna tjänstgöra i en fältartistbefattning och delta i fältartistuppdrag både nationellt och internationellt.

Kursens mål

Du ska efter kursen ha:

  • repeterat de speciella förutsättningar som råder vid fältartisteri. Det innebär bland annat att du ska ha lärt dig att sätta ihop föreställningar med mycket kort förberedelsetid.
  • repeterat din kunskap om hur man ”rör sig och för sig” i uniform och kunna hantera din egen utrustning.
  • repeterat din relation till vapnet Ak5.
  • repeterat dina kunskaper i hur du använder ett ”första förband”, utför hjärt-lung-räddning och vara bekant med LABCDE-systemet.
  • repeterat dina kunskaper inom informationstjänst.

Kursbeskrivning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppuppgifter och praktiska övningar.

Under dagtid sker utbildning i de ”gröna” bitarna. Det vill säga sjukvård, folkrätt, vapen- och materielutbildning.

På eftermiddagarna repeteras det. På kvällarna framför man resultatet av vad man repat ihop.

Särskilda förkunskaper

Du ska vara professionell utövare i underhållningsbranschen samt vara medlem i Försvarets Fältartister.
Betald medlemsavgift är ett krav.
Du ska ha genomfört Fältartist – grund- och fördjupningskurs med godkänt resultat.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet // Försvarets Fältartister

Vecka Datum Plats Information
02 2018-01-07--2018-01-13 Camp Ånn, Östersund  
32 2018-08-05--2018-08-11 Falsterbo kursgård, Malmö  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Fältartisterna senast 2018-05-07..

Ansökan till kurs kan endast göras med Fältartisternas egen ansökningsblankett.

Blanketten finns för nedladdning på Fältartisternas hemsida: www.faltartisterna.se

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-09 kl. 14:29 av Reneé Björnö.