Informationsbefäl hemvärnet

Kurskod: C 19187


Kursens syfte

Infobefal.jpg

Kursen syftar till att utbilda till den nya befattningen som Informationsbefäl, som tillförs samtliga hemvärnsbataljoner med start 2018.

Kursen är en pilotutbildning och genomförs på Falsterbo Kursgård, Malmö den 12-18 november 2017.

För att kunna antas till pilotutbildningen ska du ha genomfört grundläggande militär utbildning, lägst GU-F.

Om du är intresserad och vill veta mer, skicka ett mail till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Här kan du läsa mer om befattningen Informationsbefäl.

Kursbeskrivning

På programmet står ett antal utbildningspass kring ämnen som kommunikationens betydelse för hemvärnet, kunskap om hur Försvarsmakten i stort använder kommunikationen, din plats i organisationen och samverkan med MR (Militärregionala staber).

Du får lära dig att skriva slagkraftiga texter för webb och övriga media och tips kring fotografering med mobilkamera. Du får grundläggande kunskaper om informationspåverkan och säkerhetstjänst. Övning i att bli intervjuad framför kamera ingår liksom grundläggande utbildning i att förbereda dina chefer för möten med media. Du lär dig planera och genomföra möten med media vid insats och övningar.

Utbildningen avslutas med en övning där du och dina nyförvärvade kunskaper sätts på prov.

Så här söker du

Du som har hemvärnsavtal
Om du redan har ett hemvärnsavtal tar du kontakt med din BatC/motsvarande och framför ditt intresse för befattningen.

Om ni är överens om din lämplighet kan du söka höstens befattningsutbildning (v746 i Höllviken). Observera att din ansökan till pilotkursen ska vara vidimerad av BatC/motsv. Det ska tydligt framgå att du är utvald för befattningen.

Du som inte har avtal med hemvärnet
Övriga intresserade kan skicka in en intresseanmälan till utbildning@forsvarsutbildarna.se

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Criscom

Vecka Datum Plats Information
46 2017-11-12--2017-11-18 Falsterbo Kursgård  

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-14 kl. 10:44 av Anna Karlsson.