Kurs i krigsförbandsplanering

Kurskod: H11515 Kurskod PRIO: MAHGK2011515


Kursens syfte

Syftet med kursen är att du, oberoende av befattning, ska få en ökad förståelse och förmåga att planera verksamhet inom eget förband och därmed bidra till att förbandet utvecklas.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar:

 • hur KFÖ-systemet och mobilisering/beredskapsplanering påverkar och utvecklar eget förband
 • planering och genomförande av krigsförbandsövning (KFÖ)
 • militärregions (MR) sätt att lösa uppgifter samt hur militärregion avser leda hemvärnsbataljoner
 • krigsförbandsvärdering (KFV)
 • stridsteknik vid kompani och pluton vid tagande av objekt
 • krigsförbandsspecifikation (KFS)
 • beredskapsgrader
 • typinsatser
 • förbandsutvecklingsplanering
 • personalutvecklingsplanering
 • styrdokument för hemvärnets övnings- och utbildningsverksamhet

Kursen genomförs av Försvarsutbildarna på uppdrag av och i samarbete med HvSS.

Särskilda förkunskaper

Kursen är öppen för dig som är placerad i befattning som hvbataljonchef/stf, stabchef, hvkompanichef/stf, sektionschefer i bataljonsstab samt kvartermästare på kompani. I mån av plats kan även plutonchefer/stf delta.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
24 2018-06-10--2018-06-15 Tylebäck kursgård, Halmstad  

Ansökan till kurs

Ansökan samt uttagning till kursen görs via HvSS.

Ansökan ska gå via egen Utbildningsgrupp som ska godkänna och ge yttrande innan ansökan skickas till HvSS.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 10:12 av Reneé Björnö.