Verksamhetssäkerhet

Kurskod: G09510


Kursens syfte

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar utbildning i hur man utarbetar riskanalyser i samband med utbildningssituationer.

Kursen beskriver och förklarar olika begrepp, ex ”Övningsledare, Tidsfaktor,  Sjukvårdsberedskap och Riskfaktor”.

Under kursen genomförs repetion av ”Utbildningspaket Kallt väder och Hör upp” samt utbildning i hur man rappoterar tillbud och olyckor på olika blanketter.

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Särskilda förkunskaper

Alla som har uppgifter i/för insatsorganisationen samt instruktörer, ungdomsledare och andra funktionärer som arbetar inom frivilliga försvarsorganisationer kan delta.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
04 2018-01-27--2018-01-28 Kalmar  
05 2018-02-02--2018-02-04 Umeå  
14 2018-04-07--2018-04-08 Göteborg  
43 2018-10-27--2018-10-28 Strängnäs  

Ansökan till kurs

Kursen är regional vilket innebär att den vänder sig först och främst till boende i närområdet/regionen.

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna 6 veckor före kursstart.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på Mina Sidor med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar kursansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Antagningsbesked skickas ut senast 2 veckor före kursstart.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-13 kl. 10:45 av Reneé Björnö.