Språkkurs för militärtolkar

Kurskod: C17305


Kursens syfte

Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.

Kursbeskrivning

Under utbildningen genomförs både repetitions- och tillämpningsmoment.

Sökbara språk är:

  • ryska
  • arabiska
  • dari/persiska
  • franska

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört militärtolkutbildning i respektive språk inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenheter från språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens utlandsmissioner.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet / Befälsföreningen Militärtolkar

Vecka Datum Plats Information
26 2018-06-24--2018-06-30 Tylebäck kursgård, Halmstad  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2018-04-15.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan via egen frivillig organisation som ska godkänna och ge yttrande innan den skickas till Försvarsutbildarna.

Sidan publicerad/ändrad 2018-02-12 kl. 09:58 av Reneé Björnö.