GU Signalist 1

Kursens mål

Kursen är del 1 av 3 i befattningsutbildningen för signalist i hemvärnet.

 

Kursbeskrivning

Kursen innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för samband och ledning inom hemvärnet. Den omfattar signaleringens grunder, Ra 180-systemet, signalskydd trådtjänst, expeditionstjänst och karttjänst med lägesangivning. Kunskaper och färdigheter följs upp genom radiotrafikövningar.

Kursen är indelad i fyra block:

1. Signaleringens grunder, signalskydd teori 1, Ra 180 Grunder.

2. Expeditionstjänst, högantenn, TTA, MGKI

3. Trådtjänst, karttjänst

4. Tillämpningsövning

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Kursen genomförs på flera platser och med olika upplägg. Det kan vara som två tillfällen om fyra dagar (torsdag till söndag) eller helt sammanhängande (antal dagar se kurstillfället).

Särskilda förkunskaper

Militär grundutbildning, lägst GU-F.

Arrangör

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Kurs-id Kurs Kurstid Kursplats
GU Signalist 1
2018-401 GU Signalist 1 veckokurs 2018-04-16--25 Ånn
2018-402 GU Signalist 1 två tillfällen 2018-04-12--15, 05-03--06 Stockholm
2018-403 GU Signalist 1 veckokurs 2018-07-17--28 Falsterbo
2018-404 GU Signalist 1 två tillfällent 2018-10-198-21, 11-15--18 Enköping
2018-405 GU Signalist 1 två tillfällen 2018-10-04--07, 10-25--28 Göteborg

 

För att söka kurs tryck på kursplatsen du är intresserad av i tabellen ovanför. Fyll sedan i dina uppgifter enligt formuläret. Ansökan skickas till FRO när du trycker på knappen "Nästa".

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-17 kl. 12:54 av FRO.