GU Signalist 1

Kursens mål

Kursen är del 1 av 3 i befattningsutbildningen för signalist i hemvärnet.

 

Kursbeskrivning

Kursen innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för samband och ledning inom hemvärnet. Den omfattar signaleringens grunder, Ra 180-systemet, signalskydd trådtjänst, expeditionstjänst och karttjänst med lägesangivning. Kunskaper och färdigheter följs upp genom radiotrafikövningar.

Kursen är indelad i fyra block:

1. Signaleringens grunder, signalskydd teori 1, Ra 180 Grunder.

2. Expeditionstjänst, högantenn, TTA, MGKI

3. Trådtjänst, karttjänst

4. Tillämpningsövning

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Kursen genomförs på flera platser och med olika upplägg. Det kan vara som två tillfällen om fyra dagar (torsdag till söndag) eller helt sammanhängande (antal dagar se kurstillfället).

Särskilda förkunskaper

Militär grundutbildning, lägst GU-F.

Arrangör

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Kurs-id Kurs Kurstid Kursplats
GU Signalist 1
2017-401 GU Signalist 1 veckokurs 2017-04-24-05-03 Ånn
2017-402 GU Signalist 1 två tillfällen 2017-04-20--23, 05-11--14 Stockholm
2017-403 GU Signalist 1 veckokurs 2017-07-16--29 Falsterbo
2017-404 GU Signalist 1 två tillfällent 2017-10-19--22, 11-16--19 Enköping
2017-405 GU Signalist 1 två tillfällen 2017-10-26--29, 11-30-12-03 Göteborg

 

För att söka kurs tryck på kursplatsen du är intresserad av i tabellen ovanför. Fyll sedan i dina uppgifter enligt formuläret. Ansökan skickas till FRO när du trycker på knappen "Nästa".

 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-02 kl. 16:36 av FRO.