Stab- och sambandsgruppchef

Kursbeskrivning

Kunskap och förståelse gällande hur en hemvärnsstab är organiserad, dess funktioner och arbetssätt samt dess materiel för ledning och samband inom bataljon. Kunskap om telehot mot eget förband och vad signalskydd innebär.

Efter kursen ska eleven ha färdighet och förmåga att planera, leda/genomföra och rapportera sambandsrekognosering inom bataljon och kompani samt planera och leda egen grupps (stab- och sambandsgrupp) arbete.

Antagningsbesked och kursinformation sänds via e-post.

Särskilda förkunskaper

Elev skall inneha och eller vara planerad för befattningen stabs- och / eller sambandsgruppchef i Hemvärnet samt genomfört minst en KFÖ.
FRO Signalist: GK block 1-4 + GK HF + GK Ra 180 PC DART + GK LEDNINGSPLATS. alt SLK
Stabsassistent: GK LEDSTÖD samt bör ha genomfört GK HF och GK Ra 180 PC DART (se FROs kursutbud).
Ett krav är genomförd UGL. Direkt ledarskap ska genomföras, kan göras efter UGL.

Arrangör

Svenska Lottakåren

Vecka Datum Plats Information
27-28 2017-07-04 — 2017-07-14 Revingehed  

Du söker utbildningen via din egen frivilligorganisation. Du som är lotta söker utbildningen lättast via www.svenskalottakaren.se

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-21 kl. 22:52 av SLK.