IT-hot

Kursbeskrivning

Denna kurs riktar sig till personer inom hemvärnet som hanterar datorer och information. Vi jobbar under kursen med att öka medvetandet om begreppen informationssäkerhet/IT-hot. Mycket information hanteras och lagras elektroniskt och för att skydda oss mot de nya hoten så måste vi som användare också ha en ökad förståelse för att och hur dessa förekommer.

Kursen innehåller både teori, praktiska övningar samt grupparbeten och diskussioner. 

Vi genomför på kursen praktiska övningar i skyddad miljö. Du får möjlighet till eftertanke för att öka medvetandegraden om informationssäkerhet. Du får kunskap för att kunna genomföra viss utbildning i ämnet lokalt i Hemvärnet och FRO. 

 

Särskilda förkunskaper

För att gå kursen ska du klara enklare datorhantering som flytta, kopiera, radera filer och installera programvara mm.

Arrangör

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Kurs-id Datum Plats Kursbenämning
2017-424 2017-07-16--2017-07-22 Höllviken IT-hot

Sista dag för ansökan 1 april 2017.

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-22 kl. 10:52 av FRO.