Ledningsplats Hv

Kursens syfte

Kursen är en vidareutbildning i stabs- och sambandstjänst för dig som är placerad på ledningsplats för hemvärnsbataljon eller kompani.

Kursbeskrivning

Kursen ger dig förståelse för stabens och förbandens uppgifter, organisation och förmågor. Du får ökad kunskap i stabens arbetsmetoder och behov. Du får lära dig att upprätta ledningsplatser under olika förhållanden. Kursen är lämplig för såväl stabsmedlemmar som signalister och stabsassistenter. 

 

 

Arrangör

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Kurs-id Datum Plats Kursbenämning
2017-426 2017-07-22--2017-07-30 Fårö Ledningsplats hv

Sista dag för ansökan: 1 april 2017

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-22 kl. 11:06 av FRO.