Ledningssystemtjänst för bataljonsstabsmedlem

Kursbeskrivning

Kursen ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förmåga att använda hemvärnets lednings- och sambandssystem. På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon. Samverkan inom- och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl. 

Arrangör

Frivilliga Radioorganisationen (FRO)

Sista dag för ansökan: 1 april 2017.

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-22 kl. 11:00 av FRO.