Underrättelsetjänst

I en eventuell krigs-, kris- eller konfliktsituation är det viktigt för Sverige att ha en så detaljerad information som möjligt om både händelser och aktörer.Underrättelsetjänsten syftar till att ge chefen ett bra underlag om motståndaren som underlag för beslut.