FK Hemvärnsunderrättelsekompani

Kursens syfte

Befästa förmågan att tjänstgöra som medlem i underrättelsepluton och Uh/transportgrupp inom de vanligaste uppkomna uppgifterna.

Kursens mål

Befästa förmågan att:

  • uppträda på observationsplats och där genomföra fast spaning, stridspars strid inom grupps ram med efterföljande urdragning, samt
  • genomföra omgångs strid i grupps ram

Kursbeskrivning

Målgrupp
Personal som skall ingå i Hvundkompaniets Hvundplutoner och Uh/transportgrupp och tidigare har genomfört GK HvUnd

Kursen är öppen även för dem som behöver repetera sin utbildning, det kan ske tidigast 3 år efter genomförd FK HvUnd.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen skall genomföras fältnära och innefatta minst två fältdygn. Samtliga ingående delmoment ska tillämpas. Ingående delmoment, alla tider i timmar och endast ett riktvärde:
 

Ämnen/verksamhet Tid i timmar
Målbild, uppstart 5
Strid:
Uppträdande vid förflyttning till fots (stridspar i grupps ram: förhand, efterhand, sammanstötning. (10 tim)
Framryckning med fordon i- och urlastning, tillfällig vägpostering(TVP) (5 tim)
Omgång strid från o.plats (5 tim)

20
 

 

Strid, repetition av:
  • Strid stridsparsvis
  • Stridspars strid och utdragning från O-plats
  • Grupps framryckningsformer

10

 

Repetition av spaningstjänst grunder. Ingående, upprättande samt val av oplats 10
 
Spaningstjänst, rörlig spaning 5
Karttjänst – läsa terräng 5
Olika sätt att göra upp eld 5
Hundtjänst – grunder, patrullering 5
Materieltjänst mörkermateriel 5
Grunder överlevnad och byggandet av bivack av olika sorter 5
Köldskador 5
Grunder fysisk träning – kost, olika typer av träning (1 tim)
4 pass fysisk träning: löpning, styrketest, fälttest
5
 
Utvärdering 5
Reservtid 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Särskilda förkunskaper

Genomfört GK HvUnd.
God fysik.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
742-743 2017-10-14--2017-10-27 Såtenäs  

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:26 av FVRF.