GK Hemvärnsunderrättelsekompani

Kurskod: G11101


Kursens syfte

Efter kursen skall eleven kunna tjänstgöra som medlem i underrättelsepluton och Uh/transportgrupp.

Kursens mål

  • Målet med kursen är att eleven skall kunna uppträda på observationsplats och där genomföra fast spaning, stridspars strid inom grupps ram med efterföljande urdragning.
  • Genomföra omgångs strid i grupps ram.

Kursbeskrivning

Målgrupp
Personal som tidigare inte har spaningsutbildning och som skall ingå i Hvundkompaniets Hvundplutoner och Uh/transportgrupp

Kursen är öppen även för dem som behöver repetera sin utbildning, det kan ske tidigast 3 år efter genomförd Grundkurs.

Kursens innehåll och upplägg
Kursen skall genomföras fältnära och innefatta minst två fältdygn. Samtliga ingående delmoment ska tillämpas. Ingående delmoment, alla tider i timmar och endast ett riktvärde:

Ämnen/verksamhet Tid i timmar
Målbild, uppstart 5
  • AK4 B utb intill stridsparsstrid från oplats.(35 tim)
  • Stridspars strid och utdragning från O-plats (8 tim)
  • Stridsgrupperingsformer grupp och framryckning stridspar.(4 tim)

47

 

Spaningstjänst grunder, fast spaning (upprättande och uppträdande på O-plats).

15

Posttjänst, 8S, målangivning, karttjänst/UTM, OBSLÖSA, stridsberedskapsgrader, postställes upprättande och uppträdande.

8

Förläggningstjänst, bivack (knäppetält och skärmskydd). 5
Sambandstjänst (Ra 145/146, Ra 195), materieltjänst och antennbyggnad samt signalering .

12

Materieltjänst, kikare/bildförstärkare/syftkompass m.m. 4
Sjukvårdstjänst, HLR. 4
2-3 pass fysisk träning. Styrka och kondition. 4
Utvärdering. 5
Reservtid. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Särskilda förkunskaper

GMU
Värnpliktsutbildning max 5 år gammal.
God fysik.

Arrangör

Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF)

Vecka Datum Plats Information
742-743 2017-10-14--2017-10-27 Såtenäs  

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-08 kl. 15:25 av FVRF.