Underhållstjänst

Här återfinns utbildning för dig som i din befattning behöver utbildning i underhållstjänst. Kurserna omfattar såväl kok- och förplägnadstjänst som mer kvalificerad utbildning i hälsoskydd.

Foto: Försvarsmakten