Fältkock - grundkurs

Kurskod: C 19515


Kursens syfte

Kursen syftar till att ge dig utbildning för att kunna tjänstgöra som fältkock i hemvärnet.

Kursbeskrivning

Som fältkock är det din uppgift att planera och servera tre måltider om dagen till soldaterna i ditt förband. Tillsammans med ditt arbetslag arbetar du i skift för att förbereda måltidigare, som antingen serveras på plats vid kokplatsen eller förbereds för att skickas ut till soldaterna. På så sätt är det du som tillför förbandet energi och ser till att ni kan arbeta uthålligt.

Efter avslutad kurs ska du under ledning av kokgruppchef kunna tjänstgöra som fältkock i kokgrupp med följande färdigheter och förmåga:

  • ha grundläggande förståelse för förplägnadstjänst i fält
  • kunna ta emot, förvara och tillreda råvaror/livsmedel samt att använda recept
  • kunna hantera förekommande fältkockmateriel
  • kunna genomföra utspisning av förband i fältmiljö
  • förmåga att genomföra vård av fältkockmateriel
  • genomföra HAAPC egenkontrollprogram

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört militär grundutbildning (lägst GU-F) samt ha en kommande befattning som fältkock i hemvärnet.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
18-19 2017-05-06--2017-05-14 Härnösand  

Ansökan till kurs

Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 2017-03-20.

Ansökan kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande.

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-15 kl. 16:25 av Reneé Björnö.