Vapentjänst/Strid

Här återfinns utbildning för dig som behöver kompletteringsutbildning i strid. Utbildningarna är inriktade mot markstrid i olika miljöer. Kurserna är för såväl enskild soldats uppträdande med vapen som på grupp- och plutonsnivå.
Här finns även tävlingar i skytte inlagda.

Foto: Peter Nordström
Beskrivning
Överlevnad