Överlevnad - handledare, vinter

Kurskod: C19540


Kursens syfte

Kursen är en del i utbildningen av personal ur de frivilliga försvarsorganisationerna som ska kunna tjänstgöra som handledare i överlevnad. Avsikten är att tillföra de frivilliga försvarsorganisationerna kompetenta handledare som kan bistå Försvarsmaktens överlevnadsinstruktörer i utbildning inom ramen för SERE A. (SERE är en militär förkortning för Survival, Evasion, Resistance, Escape).

För att vara godkänd handledare i överlevnad krävs att man genomfört både handledarkurs i överlevnad barmark och i vintermiljö.

Då ämnesområdet ständigt utvecklas är kursen även lämplig för redan utbildade handledare.

Kursens mål

Du ska efter godkänd handledarkurs (både barmark- och vinterdel) inom ramen för SERE A-utbildning:

  • Kunna biträda överlevnadsinstruktör vid tillämpningsövning i överlevnad.
  • På uppdrag av överlevnadsinstruktör handleda/genomföra utbildning i vissa moment med personal inom de friviliga försvarsorganisationerna och hemvärnet.

Kursbeskrivning

Efter kursen ska du (utan handledning) kunna:

  • ge första hjälpen till skadade
  • ta hand om lokala kylskador
  • ta hand om allmänt nedkyld person
  • tillämpa och förstå klädsel under vinterförhållanden
  • tillämpa SäkI och göra en utbildningssäkerhetsanalys
  • planera, genomföra och utvärdera enklare övning under vinterförhållanden
  • med bibehållet stridsvärde, övernatta (två nätter) i bivack under vinterförhållande
  • ha fått fördjupade kunskaper i jakt- och fiskemetoder, växter, förflyttning, orientering och egenvård

Särskilda förkunskaper

Du ska ha genomfört grundläggande överlevnadsutbildning barmark och vinter, alternativt motsvarande bedömd likvärdig utbildning samt med godkänt resultat genomfört handledare barmark.

Arrangör

Svenska Försvarsutbildningsförbundet

Vecka Datum Plats Information
12 2018-03-18--2018-03-23 Camp Ånn, Östersund  

Ansökan till kurs

Ansökan ska vara hos Försvarsutbildarna senast 2017-12-15.

Blanketten kan skickas med e-post eller brev.

Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer.

För medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer ska ansökan skickas till den organisation du är medlem i. Efter kontroll av medlemskap skickar de ansökan vidare till Försvarsutbildarna.

Sidan publicerad/ändrad 2017-09-19 kl. 13:33 av Reneé Björnö.