Skytteinstruktörskurs, P7, Revingehed

Kurskod: Y 19502


Kursens syfte

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att ytterligare utveckla sitt eget skytte och kunna verka som instruktör vid kommande Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F).  Vid kursen kommer du att få genomföra utbildningspaketet Skjut RF AK samt agera som instruktör enligt fastställd övningsplan. Du som idag är aktiv instruktör inom Frivilligorganisationerna eller Hemvärnet är också välkommen.

Kursen arrangeras av Svenska Skyttesportförbundet och genomförs normalt två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

Kursens mål

Deltagarna får kompetens att bland annat kunna verka som skjutinstruktör vid kommande Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F).

Kursbeskrivning

Vid kursen kommer du att få genomföra hela utbildningspaketet Skjut RF AK GUF samt agera som instruktör enligt fastställd övningsplan. Du som i dag är aktiv instruktör inom Frivilligorganisationerna eller Hemvärnet är också välkommen.

                                                 

Övrigt

Vid frågor kontakta Michael Normann
Svenska Skyttesportförbundet
Tfn: 070-625 88 99.
E-post: michael.normann@skyttesport.se

Arrangör

Svenska Skyttesportförbundet

Vecka Datum Plats Information
Våren 2017      

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-01 kl. 13:12 av SVSF.