Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kurskod: G 17111


Kursens syfte

 

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Kursens mål

Efter kursen ska deltagaren bl.a kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Deltagaren ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Intryck från grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Via den här länken ser du några fotointryck från en GU-F.

Foto: Bo Eriksson

 

Kursbeskrivning

 

Kursen riktar sig till personer som inte genomfört grundläggande militär grundutbildning och på sikt vill erhålla en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

GU-F vänder sig även till de ur de frivilliga försvarsorganisationerna som inte har - men som behöver - en allmän militär utbildning som förkunskapskrav inför att påbörja sin instruktörsutbildning.

 


För att få genomföra kursen ska deltagaren vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

 

 


Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt

 

ansträngande tjänst, bl a ska deltagarna kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Kursen innehåller bl a sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpad övning där man praktiserar det som lärts ut under kursen.

 

Särskilda förkunskaper

Den sökande ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik.

Vecka

11-12
14-15
19-20
20-21
20-21
21-22
23-24
27-28

27-28
27-28
28-29
31-32
33-34
33-34
34-35
35-36

38-39
38-39
39-40
39-40
40-41
42-43
44-45
46-47
47-48

09-10
10-11
11-12
12-13
26-28

Startdatum

2014-03-08
2014-03-29
2014-05-04
2014-05-09
2014-05-10
2014-05-17
2014-05-31
2014-06-28

2014-06-28
2014-06-28
2014-07-05
2014-07-26
2014-08-09
2014-08-09
2014-08-16
2014-08-23

2014-09-13
2014-09-13
2014-09-20
2014-09-20
2014-09-27
2014-10-10
2014-10-25
2014-11-08
2014-11-15

2015-02-21
2015-02-28
2015-03-07
2015-03-15
2015-06-27

Slutdatum

2014-03-21
2014-04-11
2014-05-18
2014-05-23
2014-05-23
2014-05-30
2014-06-13
2014-07-11

2014-07-11
2014-07-11
2014-07-18
2014-08-08
2014-08-22
2014-08-22
2014-08-29
2014-09-05

2014-09-26
2014-09-26
2014-10-03
2014-10-03
2014-10-10
2014-10-24
2014-11-07
2014-11-21
2014-11-28

2015-03-06
2015-03-13
2015-03-20
2015-03-28
2015-07-10

Kursplats

Såtenäs (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Ånn (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Boden (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Fårö (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Uppsala (Flygvapenfrivilliga)
Skredsvik (Bilkåren) FULLTECKNAD!
Skövde (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Revingehed (Svenska Lottakåren)

Villingsberg (Försvarsutbildarna)
Luleå (Flygvapenfrivilliga)
Halmstad (Flygvapenfrivilliga)
Karlskrona (Svenska Lottakåren)
Falun (Försvarsutbildarna)
Kvarn (Försvarsutbildarna)
Karlskrona (Försvarsutbildarna)
Gävle* (Försvarsutbildarna)

Revingehed (Bilkåren)
Väddö (Försvarsutbildarna)
Såtenäs (Försvarsutbildarna)
Härnösand (Försvarsutbildarna) INSTÄLLD!
Ånn (Försvarsutbildarna)
Gotland (Försvarsutbildarna)
Ronneby (Flygvapenfrivilliga)
Såtenäs (Försvarsutbildarna) FULLTECKNAD!
Umeå (Försvarsutbildarna)

Göteborg (Försvarsutbildarna)
Livgardet (Försvarsutbildarna)
Såtenäs (Försvarsutbildarna)
Ånns kursgård (Försvarsutbildarna)
Revingehed (Svenska Lottakåren)

Arrangör

Bilkåren, Svenska Lottakåren, Flygvapenfrivilliga, Försvarsutbildarna

Ansökan

Ansökan till kurs skickas till den organisation du är medlem i. Efter kontroll av medlemskap samt yttrande, skickar de i sin tur ansökan till genomförande organisation.

OBS! Senast 9 veckor innan kursstart måste ansökan skickas in.


* Till GU-F Gävle är det möjligt att medföra hund för den som inte kan ordna hundpassning inför kursen. Observera dock att hunden kommer inte ingå i utbildningen.
 

Vi reserverar oss för eventuella ändringar gällande datum och kursplats.

* GU-F Berga vecka 42-43 har ändrats till GU-F Gotland vecka 42-43.


För mer information samt ansökan, se respektive organisations hemsida.

Bilkåren

Svenska Lottakåren

Flygvapenfrivilliga

Försvarsutbildarna

Sidan publicerad/ändrad 2014-10-13 kl. 13:17 av System user.