Bildbeskrivning saknas
Marcus Aslelöf, MSB
  • Hem
  • Civil
  • Du behövs

Du behövs

Din insats gör skillnad

Vid allvarliga störningar, kriser, höjd beredskap och krig kan mycket av det vi tar för givet sluta fungera i samhället. Då hjälper frivilliga försvarsorganisationer myndigheter och kommuner att få samhället att fungera så bra som möjligt. Här kan din insats göra skillnad!

Hur vill du hjälpa till?

Bildbeskrivning saknas

Förstärkningsresurser

Frivilliga är en viktig resurs i det civila försvaret och i samband med kriser. För att bli en frivillig förstärkningsresurs inom något område krävs olika utbildningar.

Bildbeskrivning saknas

Hemberedskap

Vill du förbättra dina egna kunskaper och färdigheter inom hemberedskap så har du möjlighet att få delta i olika utbildningar och informationstillfällen.

Krisberedskapssystemet

MSB

Krisberedskap

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Vardagligt kanske vi använder uttrycket när privatlivet trasslat till sig eller när barnen har influensa. Men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

Bildbeskrivning saknas

”Under kriser har medborgarna och media ett extra stort informationsbehov. För mig är det en självklarhet att hjälpa till där det behövs. ”

Pernilla Johansson – kommunikatör
Bildbeskrivning saknas

”Hjälpa nödställda och rädda liv, ihop med min hund, suverän kombo.”

Linda Jansson – sjöräddningshundförare