För din egen säkerhet

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Det innebär till exempel att vi bör vara medvetna om att det ibland inträffar oväntade händelser.

Det är dessutom en insikt som minskar risken för att vi drabbas av panik när någonting oväntat händer.

Vill du förbättra dina egna kunskaper och färdigheter så har du möjlighet att få delta i olika utbildningar och informationstillfällen.

Vill du veta mer och få ytterligare tips kan du gå in på websidan www.dinsakerhet.se

För din säkerhet!
För din säkerhet! är en informationsträff där du får möjlighet att lära sig mer om vad du själv kan göra för att klara dig vid en kris i samhället. Framförallt hur du redan idag kan förbereda sig. Informationsträffen är på 3-4 timmar.

Här kan du läsa mer om För din säkerhet!

72 timmar – en webbutbildning för ökad krisberedskap
Civilförsvarsförbundet svarar för nätutbildningen ”72 timmar” som ger dig kunskap om kommunens krisberedskap och hur du själv kan hantera konsekvenserna av en kris. Efter nätutbildningen kommer du att ha stärkt din förmåga att själv kunna hantera konsekvenserna av en svår störning i viktiga samhällsfunktioner och kunna tillgodose de grundläggande behoven som mat, vatten, värme och information.

Tryck här för att komma till nätutbildningen.

Sköt dig själv
Svenska Lottakåren svarar för Sköt dig själv som är en kostnadsfri utbildning där målet är att du ska kunna klara dig själv, när krisen i samhället väl är ett faktum. Med enkla medel kan du klara dig riktigt bra, riktigt länge.

Här kan du läsa mer om Sköt dig själv