Bildbeskrivning saknas
Pixabay
  • Hem
  • Coronapandemin

Coronapandemin

Vid en situation med stort bortfall av personal inom samhällsviktig verksamhet kan utbildade frivilliga ha många av de kompetenser som efterfrågas och vara en viktig resurs. Våra insatser kan bidra till hanteringen av störningen och begränsa konsekvenserna av den.

Här hittar du som medlem, myndighet och region samt kommun information om vad vi kan stödja och hjälpa till med.