Kriget i Ukraina – så här kan du bidra


Öka din egen kunskap – du och din familj

Se MSBs filmer Rädd eller beredd?
Det är en filmserie och en scenarioövning som kan användas överallt där man vill lära känna varandra bättre för att kunna hantera kriser ihop i framtiden.
Se MSBs hemsida

Tillgång till värme i kris
Det behöver inte vara så kallt för att du snabbt ska bli nedkyld. Då blir din rörelse- och tankeförmåga sämre. Se till att ha en plan för alternativ uppvärmning av ditt hem och ha saker hemma som kan underlätta.
Läs mer på MSBs hemsida

Tillgång till vatten i kris
Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat. Därför är det viktigt att ha en plan för att kunna ordna vatten i alla lägen. Med några dunkar, en vanlig frys och möjlighet att koka ditt vatten kommer du långt.
Läs mer på MSBs hemsida

Tillgång till mat i kris
Om du är frisk kan kroppen egentligen klara sig länge utan mat, men din mentala förmåga försämras snabbt om du inte äter. Du både tänker sämre och mår sämre. Se därför till att du har något att äta! Köp extra av sådant som du ändå brukar köpa annars.
Läs mer på MSBs hemsida

Ta reda på var ditt närmaste skyddsrum finns
Runt om i Sverige finns ett stort antal skyddsrum som ska skydda befolkningen vid krig.
Läs mer på MSBs hemsida

Se Försvarsmaktens filmer När kriget kommer
När kriget kommer är en serie i fem delar som handlar om framtidens hotbild. I serien förklaras hur en konflikt skulle påverka det svenska samhället och vilka krav det ställer på Sveriges framtida militära försvar.
Se Försvarsmaktens hemsida 


Totalförsvarskunskap – du och Sverige

MSB har även tagit fram Totalförsvar – ett gemensamt ansvar. Det är en webbutbildning som ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.
Här hittar du webbutbildningen


Gå med i det militära eller civila försvaret

Det finns ett flertal olika befattningar inom Försvarsmakten och förstärkningsresurser för civila myndigheter för den som vill engagera sig. För mer information se länkarna nedan.

Förstärkningsresurser

Militära specialistbefattningar


Frivillig Resursgruppen (FRG)

Undersök om det finns en Frivillig resursgrupp (FRG) i din kommun. Om det finns, kontakta dem och hör efter vad du kan bidra med.
Här kan du läsa mer om FRG


Många undrar ”Hur kan jag hjälpa drabbade i Ukraina?”

Röda Korset har tagit fram tydlig information på deras hemsida.

•       Skänk pengar

•       Ge av din tid

•       Stötta dina medmänniskor

•       Stå upp för den humanitära rätten

•       Köp och skänk hos second hand

Röda Korset uppmanar oss alla att inte skänka mat eller saker just nu. De har tyvärr inte möjlighet att koordinera eller förmedla initiativ till att stötta med fordon/transporter, nödhjälp, medicin och vårdutrustning eller liknande, då de prioriterar livräddande insatser på plats. Röda Korsets secondhand-butiker tar tacksamt emot hela och rena kläder, möbler och prylar som de kan sälja vidare. När en gåva lämnas in till dem säljs den i deras butik, och överskottet från försäljningen går till Röda Korsets verksamhet. Det betyder att pengarna de fått in från gåvan blir till mat eller sjukvård för utsatta människor.