Bildbeskrivning saknas
Astrid Amtén Skage/Forsvarsmakten
  • Hem
  • Militär
  • Gör en insats

Gör en insats

Det militära försvaret har ett stort behov av frivilliga som är intresserade av att göra en insats. Du kan bidra genom att bli specialist i Hemvärnet eller bli instruktör och lära ut kunskaper till nya specialister. Hemvärnet är en del av Försvarsmakten som ska skydda Sverige i händelse av krig och i fredstid hjälper de ofta till vid skogsbränder och leta efter försvunna personer.

Intresserad av en befattning eller hjälpa till som instruktör?

Bildbeskrivning saknas

Bli specialist i Hemvärnet

Hur vill du bidra för att skapa ett säkrare samhälle? Det finns en mängd befattningar att välja mellan. Här hittar du information om befattningarna, vilka utbildningar som ingår samt vilka krav som krävs.

Bildbeskrivning saknas

Militär utbildning

Här hittar du information om övrig militär utbildning som inte är utbildning mot en specifik befattning.

Bildbeskrivning saknas

Instruktör

Såväl de frivilliga försvarsorganisationerna som Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer. Är du intresserad av att hjälpa till hittar du mer information här.

Att vara på kurs

Hur går det till att delta på en kurs

Att vara på kurs varierar mycket beroende på vem som arrangerar kursen och hur lång den är. Här tar vi upp en del generella uppgifter om vad det innebär att delta i kursverksamhet. För att veta exakt vilka detaljbestämmelser som gäller måste du däremot ta kontakt med den organisation som anordnar kursen.

Vill du ha hjälp att komma igång med träningen?

Försvarsmakten

Träna med Försvarsmakten

Försvarsmakten har tränat i hundratals år och delar nu med sig av sin kunskap. I Försvarsmaktens träningsklubb (FMTK) har de samlat det mesta. Du kan ladda ner deras träningsapp och börja träna direkt. Allt du behöver är din kropp och lite vilja.