Bildbeskrivning saknas
Peter Nordström, AMF
  • Hem
  • Militär
  • Militär utbildning

Militär utbildning

Här hittar du information om övrig militär utbildning som inte är utbildning mot en specifik befattning i Hemvärnet. Här finns även prova på kurser för dig som vill vet mer om vilka möjligheter det finns inom Försvarsmakten. För befattningsutbildning i Hemvärnet se länk nedan.

Bild beskrivning saknas
Per Klingvall

Funktionärsutbildning

Kurserna syftar till att ge dig grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen eller i det administrativa arbetet i samband med utbildning- och ungdomsverksamhet.
Bild beskrivning saknas
Marcus Åhlén, Försvarsmakten

Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. Både i fält, på kaserngårdar och i insatsområden.

Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock specialkost

Utbildningen ger dig som är fältkock teoretisk och praktisk kunskap om hur du komponerar och tillagar näringsriktig mat för olika typer av individer med olika krav.

Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Fältkock vinterutbildning

Under vinterkursen får du som fältkock kunskap och förståelse för förplägnadstjänsten under vinterförhållanden. Ingår i befattningsutbildningen innan du kan skriva avtal.

Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Gruppbefäl stab och fältkock

Utmana dig själv och utbilda dig till gruppchef. Du leder arbetet i en grupp så att ni tillsammans når målet.

Bild beskrivning saknas
Lars Sjögren

GU-F

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som ska bli specialister i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Bild beskrivning saknas
Anna Torndahl

Informationstjänst

Här finns kurser för dig som t ex är intresserad av att delta i en Media Gaming-grupp i Försvarsmaktens övningar eller få veta det senaste på försvarsområdet med fokus på strategisk kommunikation, cyberkrigföring, informationsoperationer mm.

Bild beskrivning saknas
Flygvapenfrivilliga

Instruktör, handledare och kurschef

De frivilliga försvarsorganisationerna och Försvarsmakten är i stort behov av duktiga och aktiva instruktörer. Det behövs instruktörer inom alla våra specialistområden, t.ex. motortjänst, förplägnadstjänst, vapentjänst, sjukvårdstjänst, och instruktörer som utbildar och handleder nya instruktörer.

Skada
Maria Petrén

Instruktör – befattningsutbildning

Här finns kurser för dig som är grundutbildad instruktör och vill vidareutbilda dig inom ett specifikt område/befattning. Utbildningarna återfinns hos ansvarig organisation.

Bild beskrivning saknas
Svenska Lottakåren

Ledarskap

Utveckla dig som ledare genom olika utbildningar där du får förståelse för hur du kan utveckla ditt ledarskap i enlighet med Försvarsmaktens förhållningssätt: ett utvecklande ledarskap förankrat i värderingar och självkännedom.

Bild beskrivning saknas
Christer Nilsson

Military Weekend

För dig som funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning.

Bild beskrivning saknas
Alexander Karlsson, Försvarsmakten

Militärtolk

Kurserna syftar till att ge tillämpad övning eller repetera kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov.

Bild beskrivning saknas
Lars Björk

Totalförsvarsinformation

Utbildningen är uppdelad i två steg som inleds med en inledande översikt för att kunna diskutera och informera med nya medlemmar till att själv kunna leda och utveckla totalförsvarsinformationsverksamheten i sin egen organisation.

Bild beskrivning saknas
Peter Nordström, AMF

Verksamhetssäkerhet

Kursen syftar till att höja din kompetens och förståelse för vikten av ett aktivt och målmedvetet arbete med verksamhetssäkerhet och förebyggande åtgärder.

Bild beskrivning saknas
Per Lunqe

Överlevnadsutbildning

På utbildningen får du grundlagd duglighet i överlevnad, både teoretiskt och praktiskt. Du blir under veckan bättre på att ta hand om dig själv, din trupp och din materiel under svåra förhållanden.