Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

Kursens syfte

GU-F är en tvåveckorsutbildning på cirka 140 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet och som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna hantera eldhandvapen i en stridssituation och ingå i grupp vid försvar av egen arbetsplats, verksamhet eller objekt. Du ska kunna påbörja grundläggande befattningsutbildning eller motsvarande efter kursen.

Kursbeskrivning

För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning i insatsorganisationen eller genomföra kursen som förberedelser inför grundläggande instruktörsutbildning.

Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst. En målbild är att du ska du kunna springa två kilometer på 11 minuter och 35 sekunder.

Kursen innehåller sjukvård, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen.

Utbildningsplan och utbildningsavtal

För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har har upprättat en Utbildningsplan tillsammans med den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i samt tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed genomgått en säkerhetsprövningsintervju inklusive registerkontroll.

För mer information om den befattning du är intresserad av kontakta ansvarig frivillig forsvarsorganisation för mer information samt hur du gör en intresseanmälan.

Särskilda förkunskaper

Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver en god fysik. Du ska ha tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten.

Kurstillfällen

2020-03-21–2020-04-03 – Skövde (Flyttad. Nytt datum kommer)

2020-09-05–2020-09-18 – Uppsala

2020-09-13–2020-09-26 – Ånn, Östersund

2020-09-12–2020-09-26 – Fårö, Gotland

2020-09-19–2020-10-02 – Rinkaby, Kristianstad

2020-09-27–2020-10-10 – Falun

2020-09-27–2020-10-10 – Marma, Gävle

2020-10-03–2020-10-16 – Halmstad

2020-10-03–2020-10-16 – Eksjö

2020-10-03–2020-10-16 – Karlskrona

2020-10-03–2020-10-16 – Luleå

2020-10-10–2020-10-23 – Väddö, Stockholm

2020-10-11–2020-10-25 – Boden

2020-10-17–2020-10-30 – Kvarn, Borensberg

2020-10-19–2020-11-01 – Rinkaby, Kristianstad

2020-10-31–2020-11-13 – Halmstad

2020-11-07–2020-11-20 – Såtenäs, Lidköping

2020-11-07–2020-11-20 – Umeå

2020-11-21–2020-12-04 – Villingsberg, Örebro