Bildbeskrivning saknas
Jonas Hong Soo Eriksson, MSB

Vill du göra en insats? På frivilligutbildning.se samlar vi all information du behöver.

I en frivillig försvarsorganisation gör du en viktig insats i samhället vid sidan av ditt jobb, din utbildning eller det du ägnar dig åt i vardagen. Du väljer själv hur mycket och på vilket sätt du vill engagera dig. Vi frivilliga försvarsorganisationer har i uppdrag att rekrytera och utbilda personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig.


Kriget i Ukraina – så här kan du bidra

Förnamn Efternamn

För dig som vill bidra och vill veta mer om vilka alternativ som finns.


100-års­firande av Kron­prinses­san Margaretas land­storms­fond

Bildbeskrivning saknas
Kristoffer Bäckström och Curt-Ove Jakobsson

Den 28 april gavs ett jubileums­semi­narium om försvarsverksamhet på Kungl. Slottet med anledning av Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas landstormsfonds 100-årsfirande. Som fondens ordförande hälsade Kronprinsessan deltagarna välkomna med ett tal. Även Heléne Rådemar, ordförande för Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté höll ett tal.

Vad passar dig bäst?

Bildbeskrivning saknas

Militär

Det militära försvaret har ett stort behov av frivilliga för olika befattningar inom Hemvärnet.

Bildbeskrivning saknas

Civil

Frivilliga är en viktig resurs i det civila försvaret och i samband med kriser. Det finns många olika valmöjligheter för dig som vill göra en insats.

Bildbeskrivning saknas

Ungdom

För dig mellan 15-20 år som är intresserad av en spännande och utvecklande fritidssysselsättning.

Din insats är viktig

När vårt samhälle drabbas av olika kriser och påfrestningar behöver myndigheter och kommuner tillgång till extra resurser.

Vad får jag ut av att vara frivillig?

  • Du får kunskap, färdighet och personlig utveckling.
  • Du stärker din förmåga att agera och gör en insats vid allvarliga händelser.
  • Du bidrar genom att leda och organisera andra.
  • Du arbetar tillsammans med andra och blir en del av gemenskapen inom en viktig verksamhet.
  • Hjälper du andra, så stärker du också samhället och bidrar till lösningar vid allvarliga händelser.
Bildbeskrivning saknas

”Det går inte att beskriva hur det är att köra bandvagn. Det är häftigare än man tror och det krävs att man vågar lite”

Sara – bilkårist och bandvagnsförare
Bildbeskrivning saknas

”Både jag och Zimba älskar att vara ute på havet, med sjöräddningen får vi åka båt och göra en insats samtidigt.”

Lars Lindström – sjöräddningshundförare
Bildbeskrivning saknas

”Ledarskap, gemenskap och utmaningar. Utan ungdomsverksamheten hade jag inte varit den jag är idag.”

Amanda Larsson – försvarsungdom