Välkommen

Försvaret har ett stort behov av frivilliga som på olika sätt är intresserade av att göra insatser. Det kan vara att ha en befattning i hemvärnet, intresse för arbete i Försvarsmakten eller helt enkelt veta mer om hur försvaret av Sverige fungerar. 
Den här webbplatsen är gemensam för de frivilliga försvarsorganisa-
tioner som har uppdrag som är knutna till Försvarsmakten.