Specialist i hemvärnet

Är du över 18 år och svensk medborgare finns det möjlighet att gå med i Hemvärnet som specialist. Du utbildas via en frivillig försvarsorganisation som Hemvärnet har avtal med. Du genomgår först en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) om två veckor. Därefter fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning där tidsomfånget varierar beroende på vilken befattning du söker. Här nedanför ser du vilka specialistbefattningar som finns och vilka organisationer som är ansvariga. När du klickar dig vidare så kommer du till respektive organisations sida där du kan läsa mer i detalj, få svar på frågor och söka utbildningar.

Besättningsman, båtförare eller maskinman

Sjövärnskåren grundutbildar mot ett antal befattningar för de sjögående delarna av Hemvärnet. För dig som älskar havet och vill göra en insats – bli en del av det marina Hemvärnet!
Läs mer på Sjövärnskårens hemsida

CBRN-personal

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-plutonen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Flygförare och flygmekaniker

Om du innehar ett flygcertifikat (minst PPL) för motorflyg kan du bli utbildad till hemvärnspilot och tillhöra de militära flyggrupper som ingår som en fast del i hemvärnsbataljonerna för uppdragsflygning och marktjänst.
Läs mer på Frivilliga Flygkårens hemsida

Fordonsförare

Som fordonsförare inom Hemvärnet är det din uppgift att transportera personal och materiel. Du måste vara en säker och stabil förare oavsett om du färdas i stadsmiljö eller terräng och oavsett vilka väderförhållanden som råder. Du ska även kunna skydda dig själv och ditt fordon.
Läs mer på Bilkårens hemsida

Fältartist

Försvarets Fältartister består av professionella artister/ underhållare med uppgift att bedriva personalvård för våra svenska soldater och sjömän både nationellt och internationellt. Både i fält, på kaserngårdar och i insatsområden.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Fältkock

Rollen som fältkock handlar inte bara om att portionera ut mat till hungriga soldater. De färdigheter du skaffar dig i bland annat näringslära, planering, inköp och matlagning har du mycket nytta av även i det civila livet.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsida

Hundförare med patrullhund och hundbefäl

Som hundförare i ett förband är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet. Som hundbefäl ska du vara ett stöd för hundförarna och biträda chefen i förbandet.
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida

Informationsbefäl

Infobefälet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som Infobefäl i Hemvärnet ska du bidra till att göra Hemvärnet och dess verksamhet synlig för allmänheten.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

MC-ordonnans

Som motorcykelordonnans är det din uppgift att bistå samhället vid oväntade påfrestningar. Du ska vara en säker förare som med smidighet, snabbhet och förmåga ta dig fram oavsett väglag och terräng, i alla väder under alla årstider och dygnet runt.
Läs mer på Frivilliga motorcykelkårens hemsida

Packgruppchef

Som packgruppchef ansvarar du för att kompaniets materiel transporteras på ett säkert sätt till grupperingsplatsen. Du ansvarar för att din grupp packar och lastar enligt den fastställda packplanen och de säkerhetsbestämmelser som gäller. Du ska kunna leda din grupp och fördela arbetsuppgifterna och se till att gruppen behåller sitt stridsvärde.
Läs mer på Bilkårens hemsida

Personalbefäl CS1 och Personalvårdsbefäl

I dessa befattningar arbetar du med att följa upp bataljonens personal och att ge stöd i olika personalfrågor. Du arbetar med bland annat med krisstöd, socialtjänst och allmänt med personalens välbefinnande. Du har också ett nära samarbete med bataljonens pastor.
Läs mer på Försvarets Personaltjänstförbunds hemsida

Pionjär

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Signalist

Som signalist hanterar du olika sambandssystem och ser till att kommunikationen fungerar, med både talsamband och datorsystem. Signalister finns i kompanier och bataljonsledningar. Du kan utvecklas i din befattning och bli tekniker, gruppchef eller ledningssystembefäl.
Läs mer på Frivilliga Radioorganisationens hemsida

Sjukvårdare och sjukvårdsgruppchef

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Stabsassistent

Som stabsassistent håller du ordning på alla handlingar som kommer in och skickas iväg. Dessutom sköter du lägeskartan, där alla händelser markeras med symboler, stöttar stabens officerare med underlag.
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsida

Trafiksoldat

Trafikplutonen har uppgiften att rekognosera lämpliga färdvägar och underlätta marschen. Din uppgift som trafiksoldat kan vara att både dirigera trafik och att hjälpa med transporter av materiel.
Läs mer på Bilkårens hemsida

Underrättelseassistent

Som underrättelseassistent håller du ordning på alla handlingar som kommer in och skickas iväg. Dessutom sköter du lägeskartan, där alla händelser markeras med symboler. Dessutom stöttar du i att samla in och sammanställa information.
Läs mer om Svenska Lottakårens hemsida

Underrättelsesoldat

Som underrättelsesoldat med placering i ett hemvärnsförband genomför du spaningsuppdrag under dygnets alla timmar och i olika miljöer. Underrättelsekompanierna löser också skydd- och bevakningsuppgifter.
Läs mer på Flygvapenfrivilligas hemsida