Specialist i hemvärnet

Är du över 18 år och svensk medborgare finns det möjlighet att gå med i Hemvärnet som specialist. Du utbildas via en frivillig försvarsorganisation som Hemvärnet har avtal med. Du genomgår först en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) om två veckor. Därefter fortsätter du din utbildning till en specialistbefattning där tidsomfånget varierar beroende på vilken befattning du söker. Här nedanför ser du vilka specialistbefattningar som finns och vilka organisationer som är ansvariga. När du klickar dig vidare så kommer du till respektive organisations sida där du kan läsa mer i detalj, få svar på frågor och söka utbildningar.

Besättningsman, båtförare eller maskinman

Sjövärnskåren grundutbildar mot ett antal befattningar för de sjögående delarna av hemvärnet. För dig som älskar havet och vill göra en insats – bli en del av det marina hemvärnet!
Läs mer på Sjövärnskårens hemsida

CBRN-personal

CBRN står för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära stridsmedel. CBRN-plutonen arbetar för att personal ska undvika och överleva olika CBRN-hot och därigenom bidra till hemvärnsförbandets operationsduglighet i CBRN-miljö.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Flygförare och flygmekaniker

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Frivilliga Flygkårens hemsida - länkas var?

Fordonsförare

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg) om fordonsförare lastbil, terrängbil och buss
Läs mer på Bilkårens hemsida

Fältartist

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer här

Fältkock

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsida

Hundförare med patrullhund och hundbefäl

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Svenska Brukshundklubbens hemsida

Informationsbefäl

Infobefälet utgör länken mellan hemvärnsbataljonen och omvärlden genom media. Som Infobefäl i hemvärnet ska du bidra till att göra hemvärnet och dess verksamhet synlig för allmänheten.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

MC-ordonnanser

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Frivilliga motorcykerlkårens hemsida

Packgruppchef

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Bilkårens hemsida

Personalbefäl och personalvårdsbefäl

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Försvarets Personaltjänstförbunds hemsida

Pionjär

Pionjärplutonen är en nationell resurs som stödjer bland annat hemvärnsförbanden och svarar till exempel för och att utföra mineringar och sprängningar men även för verksamhet som ökar rörlighet och överlevnad.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Sambandspersonal

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg) om signalist, stabsbefäl mm
Läs mer på Frivilliga Radioorganisationens hemsida

Sjukvårdare och sjukvårdsgruppchef

Sjukvårdsgruppens uppgifter är att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Uppgifterna innebär att omhändertagande sker i direkt anslutning till stridsfältet.
Läs mer på Försvarsutbildarnas hemsida

Stabsassistent

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Svenska Lottakårens hemsida

Trafiksoldat

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer på Bilkårens hemsida

Underrättelseassistent

Kort beskrivning (ca 200 tecken inkl blanksteg)
Läs mer om Svenska Lottakårens hemsida

Underrättelsesoldat

Kort beskrivning (ca 200 tecken inklusive blanksteg)
Läs mer på Flygvapenfrivilligas hemsida